Delete Confirmation

May 17, 2006 - 11:02
Torkel Frax
from Sweden


Bäste Mexikan Frohm.
Tack för din glada hälsning! En liten undran infinner sig dock: sedan när, förtjänar en tämligen enkel, svart klänning benämningen "utstyrsel"?

Torkel Frax, trumpet
Admin password :